Základní možnosti zabezpečení rekreačních objektů

Vloupání do rekreačních objektů nelze nikdy vyloučit. Mechanické zábranné prostředky jsou základem každého zabezpečení objektu. Dokáží pachatele zdržet, případně odradit od nekalého úmyslu. Aplikují se na riziková místa - na okna, dveře, prosklené verandy, násypové otvory, vikýře, koupelnová okénka a pod. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty (garáž, kůlna, dřevník, hospodářské stavby).

Velký význam má i kvalitní oplocení pozemku (plot laťkový, zděný, pletivo). Funkci plotu umocňuje, máte-li na pozemku vycvičeného hlídacího psa. Ke snížení rizika vloupání kromě techniky přispívají svým dílem i nejrůznější opaření, která v některých případech zloděje odradí:

- pravidelná péče o zahradu - v zimě je odklizený sníh, v létě posekaný trávník, pořádek, uklizené zahradní nářadí a technika
- dokonalý výhled na vstupní branku či vrata, odstranění převislých větví přes plot, správné situování stavby ve vztahu k poloze pozemku, uzamykání vstupních i ostatních dveří v domku, přilehlých prostorů, skleníků, chlívků apod.
- mít objekt dostatečně pojištěn
- pro případ vloupání se vyplatí si poznamenat výrobní čísla přístrojů a věcí (pro potřeby policie a pojišťoven)
- nejrůznější sousedská výpomoc
- nesmíte zapomenout ani na kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí
Návštěvnost rekreačních objektů má v průběhu roku svá neměnná pravidla. V zimních měsících sem jezdí lidé velmi zřídka - výjimkou jsou objekty vhodné pro celoroční užívání. Větší intenzita návštěv přichází na jaře a kulminuje v létě o dovolených, aby s pozdním podzimem opět klesla. Zaběhnutý stereotyp, kdy jsou rekreační objekty celý týden prázdné, vyhovuje zlodějům. Potvrzují to policejní statistiky, které uvádějí největší počet vloupání do rekreačních objektů během léta v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Mimo rekreační sezónu jsou pak případy rozloženy do celého týdne.

Máte dvojí domácnost. Paradoxem je, že drahé věci z chat odvážíte do městského bytu, když rekreační objekt „zazimováváte". Příchodem jara a rekreačního období již nebezpečí krádeží vloupáním podceňujete, nebo jste pohodlní a věci necháváte v rekreačním objektu (videa, fotoaparáty, vrtačky, pily a pod). Pravdou však je, že ne všechny věci se dají pokaždé převážet a navíc se zloději zaměřují i na krádeže starožitností.

Podívejme se na možnosti zabezpečení jednotlivých rizikových míst podrobněji.

HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE - jsou nejzranitelnějším článkem vašeho objektu. Proto vyžadují instalaci kvalitních (zadlabacích) zámků s bezpečnostní vložkou a pokud možno i nějaké zpevnění, abyste předešli vyražení dveří. Do rámu dveří namontujte pojistky proti vysazení a vykopnutí dveří. Prosklené dveře nejsou tím nejlepším řešením, i když i ty lze dovybavit kvalitní ochrannou mříží, bezpečnostní fólií na sklo, které zamezuje prohození těžkých předmětů, dlažebních kostech nebo rozbití úderem nebo vrstvené sklo (sklo, fólie, sklo), které může nahradit mříž a má vysokou odolnost proti násilnému vniknutí.

ZADNÍ DVEŘE - bývají ještě zranitelnější částí objektu, než dveře hlavní. Často jsou osazeny obyčejným zámkem a prosklenou výplní. Navíc bývají díky své poloze ukryty dohledu kolemjdoucích a sousedů, takže případný zloděj může pracovat v klidu. Zde je třeba rovněž instalovat bezpečnostní zámek a další bezpečnostní prvky, jako u hlavních dveří.

OKNA - více než polovina zlodějů používá ke vniknutí do domu okno, nejčastěji ze zadní strany objektu. Nejčastější příčinou je nedovření okna či jeho nedostatečné či žádné zabezpečení. Nejdříve se ujistěte, že stávající západky a zástrčky udrží všechna okna těsně zavřená. Pro kvalitní zabezpečení oken nahraďte všechny úchytné šrouby delšími. Namontujte na okna petlice. Nechcete-li, aby zabezpečení bylo zvnějšku viditelné, použijte závorové zadlabací zámky. Namontujte zámky na všechna okna v přízemí a na okna ve vyšších patrech, která jsou přístupná ze střechy, okapu a hromosvodu. V oblasti se zvýšenou kriminalitou se vyplatí možnost zabezpečení instalací pevných nebo posuvných mříží. Jednoduchá mříž namontovaná zevnitř větracích oken zlodějům zásadním způsobem znesnadní přístup do objektu. Vnější mříže připevněte ke zdi kovovými úchyty a ulomte hlavičky šroubů. Mějte ale na paměti, že pro případ požárů a jiných nebezpečných situací musíte mít zajištěnou únikovou cestu. Maximální zabezpečení vám mohou poskytnou i okenice, které by však měl instalovat pouze odborník.

POPLAŠNÁ ZAŘÍZENÍ - instalace vhodného bezpečnostního zařízení může zloděje od vloupání odstrašit. Některé domácí alarmy můžete instalovat sami, u jiných (kvalitnějších) je potřeba přivolat odborníka. Jednoduchým alarmem je takzvaný bezdrátový zabezpečovací systém. Detektory pohybu umístěné na oknech a dveřích vysílají radiový signál do ústředny, která je zapojena do zdroje elektrického napětí a k ní je připojena venkovní siréna. Součástí mnoha zabezpečovacích systémů jsou i detektory tříštění skla. Pro náročnější a kvalitnější zabezpečení jsou určena odborně instalovaná poplašná zařízení, kdy máte i právo na pravidelnou profesionální údržbu, zařízení lze kontrolovat na dálku a zároveň bývá instalace spojena se získáním výhodnější pojistné smlouvy. V tomto případě je vždy žádoucí využít služeb skutečně renomované firmy s dobrými referencemi.

GARÁŽE A KŮLNY - v garážích a kůlnách obvykle uchováváme nástroje, které může zloděj použít ke vniknutí do domu. Vnikne-li zloděj do garáže, která je součástí objektu, má obrovskou příležitost nepozorovaně otevřít dveře spojující garáž přímo s domem. Vyklápěcí dveře garáže na obou stranách zajistěte zástrčkami, které zapadají přímo do rámu dveří. Případně můžete instalovat na zem padací zámek, který dveře zabezpečí podobně jako zámek na roletách obchodů. Okna v garáži přišroubujte napevno, k větrání můžete použít vrata. Dveře z domu do garáže zajistěte pevnou petlicí a bezpečnostními panty se zábranou proti vysazení dveří. Dveře do kůlny zajistěte petlicí, závorou a kvalitním visacím zámkem. Snadno rozbitné sklo v kůlně nahraďte bezpečnostní fólií, kterou lze proříznout jen s velkými obtížemi. Je dobré vybavit garáž i kůlnu externím bezpečnostním zařízením, propojeným s alarmem uvnitř domu.

ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU VNĚ DOMU - jízdní kola, motocykly, obytné přívěsy a lodě se stávají terčem zlodějů častěji, než si mnozí dokáží představit. Je velmi obtížné je zabezpečit bez ohledu na to, jsou-li na soukromém pozemku nebo kdekoli jinde. Kola si připevněte ke stojanu pevným řetězem a kvalitním visacím zámkem. Speciální zámky na jízdní kola, zejména ocelový zámek ve tvaru D (podkova), jsou kvalitnější, leč dražší. Motocykl vybavte elektronickým imobilizérem a poplašným zařízením s nárazovým čidlem, které se spustí vždy, když se zaparkovaným motocyklem pohybuje. Máte-li na pozemku zaparkován obytný přívěs, namontujte na tažnou kouli bezpečnostní zámek. Nenechávejte v přívěsu žádné cennosti a nechte roztažené záclonky, aby každý viděl, že uvnitř nic není. Přívěs na loď zabezpečte stejným způsobem jako obytný přívěs, navíc ho řetězem připevněte k bezpečnostnímu úchytu, zalitému do betonu. Vnější motory pokud možno uschovejte v některé ze zamykatelných částí domu, případně zakryjte uzamykatelným krytem.

OKAPY, HROMOSVODY A ŽEBŘÍKY - většina objektů je vybavena externími okapy, které jsou natolik silné a pevné, že po nich zloděj snadno může vyšplhat na střechu nebo k pootevřenému oknu. Mnoho z nás nechá volně přístupné žebříky, čímž zloději poskytujeme snadný přístup do vyšších pater domu. Na okapy používejte kluzké nátěry proti zlodějům, které znemožní, aby po nich někdo mohl vyšplhat nahoru. Speciální nátěry použijte do výšky 2 metrů, abyste je sami náhodou nesetřeli. Neplýtvejte kluzkými nátěry na umělohmotné okapy, které nejsou natolik pevné, aby potencionálního zloděje unesly. Žebříky, které uchováváte venku, pověste na skoby a připevněte je ke skobám visacím zámkem. Zabezpečte nákladný zahradní nábytek před odcizením tak, že ho připevníte k zemi, nebo ho budete skladovat v garáži či jiném uzamykatelném skladovacím prostoru. Vždy si zaznamenejte výrobce, model a sériové číslo sekačky na trávu a dalších zahradnických přístrojů, abyste je mohli identifikovat, dojde-li k jejich odcizení a později vypátrání.

VENKOVNÍ SVĚTLO - Kromě mechanických způsobů zabezpečení vašeho majetku, jak jsme popsali vpředu, lze zloděje odradit i kvalitním venkovním osvětlením, protože mnohem raději konají svou „práci" pod rouškou tmy. Vhodná instalace osvětlení na zdi domu je relativně snadný úkol. Venkovní světla, namontovaná přímo na objektu, mohou být zapojena do stejného elektrického obvodu jako vnitřní osvětlení. Vzdálenější vyžadují vlastní obvod. Rozvrhněte umístění světel tak, aby byly osvětleny veškeré přístupové cesty. V zadní části instalujte v přiměřené výši světlo, které bude osvětlovat zadní vchod a zahradu. Další světlo by mělo být instalováno na rohu domu a osvětlovat dvě zdi. Světla s automatickým spínačem - venkovní světla by se měla rozsvítit vždy, když se někdo pohybuje v okolí domu. K tomu je potřeba automatické spínání světel, kterého lze dosáhnout několika způsoby (detektory pohybu ve výšce 2-4 metry nad zemí, aby je zloděj nemohl zakrýt.)

 

Publikováno dne: 14.07.2007

 

Naše oddělení

 

Kontakt

Ivo Marák
Výroba klíčů a zámečnictví
Ulice: Dolní náměstí 118/2
Město: 74601 Opava
Telefon: 602 739 474
klice.marak@seznam.cz

 

Možnosti platby

prevodem